Ungdomsmedisin

Kjære ungdom!

Ungdomstiden kan være krevende. Det skjer mange endringer både med kroppen og i livet. Normale kroppsforhandringer kan gi bekymringer, og da kan det hjelpe å snakke med fastlegen din. Vi er her for DEG.

Fastlegen - Velkommen til Fastlegedagens kveldsarrangement!

Det kan for eksempel være:

– Prevensjonsbehov

– Mistanke  om eller ønske om sjekk for kjønnssykommer

– Kvinnehelse

– Mannehelse

– Kviser

– Psykisk overbelastning

– Hva er normale symptomer fra kroppen?

Fastlegen er der for deg, med alle store og små utfordringer du opplever å ha. Vi kan “møtes” på video, via e-konsultasjon eller vanlig konsultasjon på kontoret. DU velger.

Ved mistanke om kjønnssykdom er det fri egenandel, samt ved samtalebehandling hos fastlegen for deg under 18 år.

Livet kan være tøft

Det er mye som skjer i livet ditt som ungdom. Å være lei deg, stresset, sint og overveldet av følelser er normalt. Noen ganger kan negative tanker bestemme hvordan dagen din blir, og ikke sjeldent  på feil grunnlag. Om negative tanker får prege livet ditt er det spesielt viktig at det blir gjort noe med de forholdene i hverdagen som bidrar til å gjøre en deprimert eller engstelig, for eksempel når man er utsatt for mobbing på skolen. For å hente opp egne ressurser og krefter, og for å være en god støttespiller for seg selv, kan kognitiv terapi være nyttig både som behandling og som selvhjelp. Vi lever alle livet vårt så godt vi kan, og i det prosjektet kan det være en hjelp å lære seg å finne bevis for og argumentere med sine negative tanker.

 Når man opplever vanskeligheter i livet, er det viktig å kunne snakke til seg selv på en måte som åpner for bruk av ens egne krefter og for å motta støtte fra omgivelsene. Dette gjelder enten vi er barn eller voksne. Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, fremhever betydningen av denne indre samtalen. Spørsmålet er hvordan du kan gi deg selv bekreftelse, støtte, forståelse og trøst så vel som konstruktive råd om hva og hvem som kan være til hjelp for deg i en vanskelig situasjon.

kognitiv.no finner du mange gode videoer som kan være til hjelp, disse kan du se alene eller sammen men noen du stoler på, som for eksempel dine foreldre.

https://youtu.be/wsyDUP0qWKA

Kognitivatferdsterapi mot angst og frykt

https://youtu.be/e3xfCgelYKE

Frykt & røde og grønne tanker – Psykologisk førstehjelp

Like or not – Psykologisk førstehjelphttps://youtu.be/KKGQ8rwlHS8

Å prøve og feile – Psykologisk førstehjelp

https://youtu.be/KKGQ8rwlHS8

Kontakt informasjon

  • Nøtterøy Legesenter, Danholmen 3, 3128 Nøtterøy
  • +47 33 35 17 50