Aktuelt

Dr. Espeland har sluttet i sin praksis , og dr. Tschudi har tatt over som fastlege

Dr. Abrahamsen slutter i sin praksis, men jobber digitalt t.o.m 1 august 2023.

Hun har vikarer : dr. K Øvsthus og dr. C. Bigset t.o.m 27 april 2023.

Dr. Nam Hai Do tar deretter over som vikar.

Dr. M .Romøren fortsetter som vikar

 

 

 

Har du luftveissymptomer, ønsker vi at du tar en hurtigtest for Covid-19 før du bestiller en legetime. Ved positiv test ber vi deg ringe, og ikke møte på kontoret.

 

RING  333-51750 mandag-fredag fra 08.00-14.00

-Ved behov for legehjelp utenom våre åpningstider ring legevakt 116117.

 

Vi TILBYR ELEKTRONISK KONSULTASJON  VIA VÅR SELVBETJENINGSPORTAL, som er åpent utenom ferier og helger.

-VI SVARER DEG FORTLØPENDE
-FORELDRE KAN  SENDE E-KONSULTASJON  FOR SINE BARN I SIN JOURNAL. HUSK Å SKRIVE FØDSELSDATO OG NAVN PÅ BARNET
-BARN UNDER 16 ÅR BETALER IKKE EGENANDEL

 

 

Anbefalinger for TBE-vaksine

https://www.pfizer.no/helsepersonell/legemiddel/ticovac/anbefalinger-tbe-vaksine