Praktisk info

 

E -KONSULTASJONER OG VIDEOKONSULTASJONER:

Hensikten med e-konsultasjon og video-konsultasjon er at pasienter skal tilbys de tjenester de ellers ville ha fått under en ordinær konsultasjon, hvis medisinske forhold ligger til rette for det og det er ikke er behov for fysisk undersøkelse.

Legen svarer deg fortløpende.

Ved e-konsultasjon  kan pasienter skrive meldinger til legen og stille enkle helserelaterte spørsmål.

Pasienter har ofte mange korte spørsmål som ikke krever et besøk til legen, eller de trenger bare svar på eller råd i forbindelse med en prøve, bildeundersøkelser e.l.

eKonsultasjoner  er kun for KORTE henvendelser. Antall tegn er derfor begrenset til 500 tegn

.Ved videokonsultasjon har du en samtale med legen din på video.

E-konsultasjon og video er nyttig ved f.eks.

– Enkle spørsmål og oppfølging av kjente sykdommer/problemstillinger

– Svar på og råd i forbindelse med blodprøver, bildeundersøkelser o.l.

– Henvisninger etter utredning

– Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk, f.eks bivirkninger, manglende/svak effekt

– Råd dersom sykdomstilstand varer lengre enn forventet, og om når man eventuelt bør oppsøke lege på nytt.

– Nye symptomer som er lite plagsomme, men som skaper engstelse

– Korrigering av fortolkninger på sykdom og behandling som pasienten mottar fra venner og kjente

eKonsultasjon og video  skal ikke brukes til akutte eller komplekse spørsmål. I slike situasjoner må pasienten ta kontakt med legekontoret for en ordinær konsultasjon.

Legen må vurdere om det er mottatt god nok informasjon til å kunne gi forsvarlig helsehjelp via digital dialog. Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-konsultasjon må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time

Når legen sender sitt svar på forespørselen, blir pasienten automatisk varslet via e-post eller SMS. Meldingene lagres automatisk og journalføres i pasientens journal.

Meldingene krypteres og sendes på sikker måte i henhold til Normen for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren. Pasienter logger seg på med BankID.

Regjeringen har besluttet at det skal betales egenandel ved alle legekonsultasjoner, uansett om det skjer ved fremmøte på legekontor eller ved elektronisk kommunikasjon (e-konsultasjon og video). Prisen for en eKonsultasjon er 201 kr. Egenandelen ved e-konsultasjon  og video-konsultasjon vil “telle” til frikort, og vil være gratis dersom du har frikort, på samme måte som egenandelen ved fremmøte-konsultasjoner. Det vil bli sendt ut en sms  ved besvarelse av e-konsultasjoner og etter videosamtaler, som kan betales ved vipps. Du får ikke fakturagebyr om den betales samme dag.

Legen har 5 dager svarfrist på e-konsultasjoner, ved hastesaker må man ta kontakt på telefon.

e-Konsultasjon  og videokonsultasjon er gratis for pasienter med frikort, barn <16 år, ungdom <18 år som får psykoterapeutisk behandling, gravide, pasienter som har eller mistenker kan ha en allmennfarlig smittsom sykdom (f.eks. klamydia).

 

HER KAN DU BESTILLE VIDEO-KONSULTASJON

Vi tilbyr videotimer

For å bestille videotime gjør du dette på samme måte som når du bestiller ordinær time hos legen. Snakk med fastlegen, helsesekretæren eller skriv i bestillingsskjemaet at du ønsker time på video. Du kan også bestille time på nett her og skrive VIDEO som kontakt årsak.

Du vil motta en selvforklarende sms fra oss til det tidspunktet du har time, som kobler deg til din fastlege. Du kan bruke din smarttelefin, nettbrett eller pc.

LEGESENTERES OPPGAVER

 Resepsjonen er åpen mandag – fredag fra kl. 08.00 til 15.00. Stengt i lunsjen mellom kl. 11.30-12.00. Telefonen er bemannet fra kl. 08.00-11.00 og fra 12.15-14.00 alle hverdager.

Dersom du har time trenger du IKKE henvende deg i resepsjonen, bare sett deg ned og vent på at din fastlege henter deg;)

En fastleges arbeidshverdag er variert og  blir dessverre ikke alltid som planlagt, grunnet antall og hvilke akutte henvendelser som kommer. Vi håper at våre pasienter har forståelse for at vi har plikt til prioritere de sykeste pasientene først. For deg som vår pasient, kan det føre til forsinkelser. Det beklager vi de gangene det skjer, men forsikrer deg om at du alltid vil få forsvarlig helsehjelp hos oss på Nøtterøy legesenter. Vi takker for din tålmodighet og forståelse for dette.