Praktisk info

Vi er nå tilknyttet HelseNorge. Her kan du skrive E-konsultasjoner, bestille legetimer og resepter.

E -KONSULTASJONER:

Hensikten med e-konsultasjon  er at pasienter skal tilbys de tjenester de ellers ville ha fått under en ordinær konsultasjon, hvis medisinske forhold ligger til rette for det og det er ikke er behov for fysisk undersøkelse. Legen svarer deg fortløpende, innen fem virkedager.

E- konsultasjoner er kun tilgjengelig i våre åpningstider.

Ved e-konsultasjon  kan pasienter skrive meldinger til legen og stille enkle helserelaterte spørsmål.
Pasienter har ofte mange korte spørsmål som ikke krever et besøk til legen, eller de trenger bare svar på eller råd i forbindelse med en prøve, bildeundersøkelser e.l.

E-konsultasjon er nyttig ved:

- Enkle spørsmål og oppfølging av kjente sykdommer/problemstillinger
- Svar på og råd i forbindelse med blodprøver, bildeundersøkelser o.l.
- Henvisninger etter utredning
- Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk, f.eks bivirkninger, manglende/svak effekt
- Råd dersom sykdomstilstand varer lengre enn forventet, og om når man eventuelt bør oppsøke lege på nytt.
- Nye symptomer som er lite plagsomme, men som skaper engstelse
- Korrigering av fortolkninger på sykdom og behandling som pasienten mottar fra venner og kjente
eKonsultasjon  skal ikke brukes til akutte eller komplekse spørsmål. I slike situasjoner må pasienten ta kontakt med legekontoret for en ordinær konsultasjon.
Legen må vurdere om det er mottatt god nok informasjon til å kunne gi forsvarlig helsehjelp via digital dialog. Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-konsultasjon må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time
Når legen sender sitt svar på forespørselen, blir pasienten automatisk varslet via e-post eller SMS. Meldingene lagres automatisk og journalføres i pasientens journal.
Meldingene krypteres og sendes på sikker måte i henhold til Normen for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren. Pasienter logger seg på med BankID.
Regjeringen har besluttet at det skal betales egenandel ved alle legekonsultasjoner, uansett om det skjer ved fremmøte på legekontor eller ved elektronisk kommunikasjon. Egenandelen ved e-konsultasjon  inngår i frikortgrunnlaget, og  og vil være gratis dersom du har frikort. Det vil bli sendt ut en SMS  ved besvarelse av e-konsultasjoner, som kan betales ved vipps. Du får ikke fakturagebyr om den betales samme dag.
Legen har 5 dager svarfrist på e-konsultasjoner, ved hastesaker må man ta kontakt på telefon.
e-Konsultasjon  er gratis for pasienter med frikort, barn <16 år, ungdom <18 år som får psykoterapeutisk behandling, gravide, pasienter som har eller mistenker kan ha en allmennfaglig- smittsom sykdom (f.eks. klamydia).
LEGESENTERETS OPPGAVER
 Resepsjonen er åpen mandag – torsdag fra kl. 08.00 til 15.00. Fredager stenger vi kl. 14.00.  Stengt i lunsjen mellom kl. 11.30-12.00. Telefonen er bemannet fra kl. 08.00-11.00 og fra 12.15-14.00 alle hverdager.
Dersom du har time trenger du IKKE henvende deg i resepsjonen, bare sett deg ned og vent på at din fastlege henter deg.
En fastleges arbeidshverdag er variert og  blir dessverre ikke alltid som planlagt, grunnet antall og hvilke akutte henvendelser som kommer. Vi håper at våre pasienter har forståelse for at vi har plikt til prioritere de sykeste pasientene først. For deg som vår pasient, kan dette føre til forsinkelser. Det beklager vi de gangene det skjer, men forsikrer deg om at du alltid vil få forsvarlig helsehjelp hos oss på Nøtterøy legesenter. Vi takker for din tålmodighet og forståelse for dette.