KORONAPANDEMIEN OG PSYKISK HELSE

LUFTVEISSYMPTOMER? 

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Følgende bør testes:

  1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene*
  3. Andre grupper etter vurdering av lege.
  4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Stressreduserende tiltak ved pandemien

Ved kognitiv.no finner du nyttig informasjon:

«Koronaviruset gjør oss alle usikre, enten det er for vår egen helse og helsen til de vi er glad i, eller for økonomien. Fremtiden føles usikker. Når følelsen av å ha kontroll er tatt ifra oss, er usikkerhet og angst høyst normale reaksjoner.»
Torkil Berge og Elin Fjerstad, psykologer ved Diakonhjemmet Sykehus

Her kan du lese to hjelpsomme artikler om hvordan vi kan håndtere bekymring i en tid som denne:

Til deg som er i risikogruppen for koronaviruset

Hvordan takle koronabekymring

 

PSYKISKE PLAGER

 

IMG_2421

Livet kan være vanskelig , det kan være store omsorgsoppgaver, vansker på jobb, langvarig sykdom hos deg selv eller noen i nære relasjoner , angst , tunge tanker, panikkangst med mer. Uavhengig av årsak er det hjelp å få. Å bli bevisst hvordan du tenker er nyttig, her kan kognitiv terapi være nyttig. Kognitiv terapi er en veldokumentert behandlingsform for angst, depresjon og “psykisk overbelastede” mennesker. Flere av våre fastleger har videreutdanning i kognitiv terapi. Det finnes også mye nyttig innen selvhjelp på kognitiv.no og norsk helseinformatikk .
Panikkanfall:

Har du noen gang opplevd å få et panikkanfall? Hvor man plutselig bli kjemperedd uten noen åpenbar grunn? Det er ikke farlig, men kan være skikkelig skummelt – og det kan føles som at man holder på å dø. Men egentlig er det bare prosesser i kroppen som skal hjelpe deg når du er i fare, som overreagerer.Panikkangst oppleves svært skremmende. Det er en god start ved behandling av panikkangst å få hjelp til å forstå hva som skjer med kroppen og hva et panikkangstanfall er. Denne videoen kan hjelpe deg:

 

https://youtu.be/SXsuV9u8Rk0 

 

ANGST, DEPRESJONSTANKER, SØVNPROBLEMER, FLYSKREKK, HELSEANGST MED MER
ER PLAGSOMT OG KAN GÅ UTOVER DIN FUNGERING I HVERDAGEN. HER FINNER DU FLERE SELVHJELPSVIDEOER SOM KAN HJELPE DEG:

 https://nhi.no/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/selvhjelpskurs-i-kognitiv-terapi/