Hvem er vi?

Fastleger:

spes. allmennmedisin: Helge M. Larsen

spes. allmennmedisin: Berit M. Lien

spes. allmennmedisin og samfunnsmedisin: Tom O. Øren

spes. allmennmedisin: Cathrine Abrahamsen

Fastlegevikarer:

Dr. Kristin Espeland og. Dr. Marianne Fjeld Aukland deler  praksisen til Dr. Tom Ole Øren. Tom Ole Øren er ansatt av legeforeningen som leder av allmennlegeforeningen. Han har valgt å komme  tilbake til Nøtterøy legesenter fra 1. september. Vi ser frem til det.

Dr. med. Maria Romøren,  vil være vikar ved vårt senter ved behov.

 

HELSESEKRETÆRER;

Linda Munch-Olsen

Kristine Røgeberg

Hilde Løvdal

 

.