Hvem er vi?

Fastleger:

spes. allmennmedisin: Helge M. Larsen

spes. allmennmedisin: Berit M. Lien

spes. allmennmedisin og samfunnsmedisin: Tom O. Øren

lege i spesialisering i allmennmedisin Kristin Espeland

spes. allmennmedisin: Cathrine Abrahamsen

Fastlegevikarer:

Dr. med. Maria Romøren,  vil være vikar ved vårt senter ved behov.

 

HELSESEKRETÆRER:

Kristine Røgeberg

Hilde Løvdal

Vibeke Brecke

 

 

.